Návrh, modeling a výroba 3D prototypov

Použitie 3D tlače je ideálnym a rychlym riešením spätnej väzby pre Vaše konštrukčné, či dizajnové riešenie. Voči štandardým postupom pri vytváraní modelov prototypov, hlavne v prípade zložitých súčiastok, sa stáva 3D tlač finančne najideálnejším riešením. Dostatočná kvalita materiálov pre 3D tlač, blížiaca sa materiálom reálnych výrobkov, zaručí ideálne posúdenie kvality, tvaru a konštrukcie finálneho produktu. U nás Vám ponúkame 3d tlač technológiou FFF ( postupné vrstvenie roztaveného materiálu ). Okrem samotnej 3d tlače zabezpečujeme návrh modelu podľa Vášho zadania, 3d modeling a samotnú prípravu modelu pre produkciu 3d tlačou.